Úvod do sietí

1.Požiadavky pre internetové pripojenie.

Pripojenie na internet môžeme rozdeliť na fyzické, logické pripojenie a aplikácie.
Fyzické pripojenie: je tvorené špeciálnymi kartami ako modem alebo sieťová karta (NIC) z počítača do siete. Je použité na prenos signálov medzi PC vnútri siete a vzdialených  zariadení na internete.
Logické pripojenie používa štandartné volacie protokoly. Protokol je formálny popis pravidiel a konvencií ktoré hovoria, ako komunikujú zariadenia na sieti. Primárnym protokolom je TCP/IP.
Aplikácie prekladajú dáta a zobrazujú informácie do pochopiteľnej formy ako poslednú časť spojenia. Pracujú s protokolmi na posielaní a prijímaní dát cez internet. Webové prehliadače zobrazujú HTML ako webové stránky. FTP je používané na posielanie a prijímanie súborov z internetu. Webové prehliadače používajú špeciálne plug-in moduly na zobrazenie špeciálnych dát.

1.1.3 Sieťová karta (NIC)

NIC je doska s plošnými spojmi, ktorá sprostredkováva  sieťovú komunikáciu PC. Typ NIC musí súhlasiť s médiom a protokolom použitým v lokálnej sieti. NIC komunikuje so sieťou sériovo a s PC paralelne.
Pri výbere NIC zvažujeme nasledujúce faktory:

 1. Protokol – Ethernet, Token Ring, or FDDI
 2. Typ média – krútená dvojlinka, coax, bezdrôt alebo optiku
 3. Typ systémovej zbernice – PCI alebo ISA

1.1.4 Inštalácia modemu a sieťovej karty

Modem /modulátor-demodulátor/ je zariadenie, ktoré poskytuje pripojenie PC na telefónnu linku. Delíme ich na externé a interné. Externé používajú na komunikáciu s PC sériový port alebo USB.
Sieťovú  kartu inštalujeme keď:

 1. v PC nemáme žiadny NIC a chceme sa pripojiť do siete
 2. pri výmene vadnej alebo poškodenej karty
 3. pri upgrade z 10MB na 10/100MB

Na inštaláciu NIC alebo modemu potrebujeme:

 1. znalosti ako adaptér konfigurovať
 2. diagnostické nástroje
 3. schopnosť odstrániť hardwarový konflikt

1.1.5 Prehľad high-speed a dial-up pripojenia

Od roku 1998 modemy pracujú na 56kbps, zaraďujeme ich do dial-up pripojenia.
Do high-speed pripojenia zaraďujeme DSL a káblové modemy. Hovoríme im tiež „always on" služby.

1.1.6 TCP/IP / Transmission Control Protocol/Internet Protocol/ popis a konfigurácia

 1. je súbor pravidiel a protokolov vyvinutý na zdieľanie zdrojov v sieti. Na povolenie TCP/IP na pracovných staniciach musí byť nakonfigurovaný cez nástroje systému.

 

1.1.7 Testovanie pripojenia cez ping

Ping je nástroj na overenie sieťového pripojenia. Príkaz ping posiela viacnásobný IP paket na špecifikovaný cieľ. Každý vyslaný paket vyžaduje odpoveď.
Interný loopback – 127.0.0.1
Test cieľového pc – napr. ping 192.168.0.1

1.1.8 Webové prehliadače a pluginy

Funkcie:

 1. pripojenie na web server
 2. vyžiadanie informácie
 3. prijatie informácie
 4. zobrazenie výsledku na obrazovke

Webový browser je prgram, ktorý prekladá HTML, je to všeobecný znakový jazyk, ktorý môže zobraziť grafiku, prehrávať zvuk, filmy, a iné multimediálne súbory. Hiperlinky sú vložené vo webových stránkach ako rýchle odkazy na iné lokácie.
Najpopulárnejšie prehliadače:

 1. IE Internet explorer
 2. Netscape Communicator

Plug-in aplikácie: slúžia na zobrazenie špeciálnych alebo vlastných typov

1.1.9 Odstránenie porúch v internetovom pripojení

Podmienky:

 1. definovanie problému
 2. zhromaždenie faktov
 3. posúdiť možnosti
 4. vytvorenie plánu postupu
 5. použitie plánu
 6. posúdiť výsledky
 7. dokumentovanie výsledku
 8. zaviesť problém a riešenie

1.2 Sieťová matematika

Počítače pracujú s uloženými dátami použitím elektrických prepinačov 0/1

cisco

Číselné sústavy:

 1. desiatkový /0,1,2,3,4,5,6,7,8,9/ , počet symbolov 10

prevod: 2134 = (2x103) + (1x102) + (3x101) + (4x100)

 1. dvojková /0,1/ , počet symbolov 2

prevod: 101102=(1 x 24)+(0 x 23)+(1 x 22)+(1 x 21)+(0 x 20)=22
pri prevode s 10 do 2 používame postup delenia 2, keď je bezozvyšku,  zapisujeme 0, keď je zvyšok zapisujeme 1, delíme až do nuly.
Príklad: 168/2=84, 84/2=42, 42/2=21, 21/2=10.5, 10/2=5, 5/2=2.5, 2/2=1 1/2= 0.5
00010101 potom napíšeme číslo v opačnom poradí: 10101000

 1. hexadecimálna /0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F/ , počet symbolov 16

prevod do binárnej „C9“ 1100 1001
prevod do desiatkovej: najskôr do 2 a potom na 10

Logické operátory

 1. NOT – neguje vstup /na vstupe 1 na výstupe 0/
 2. AND – pozostáva z 2 vstupov a 1 výstupu. 1 na výstupe lem pri 1 na oboch vstupoch
 3. OR – pozostáva z 2 vstupov a 1 výstupu. 1 na výstupe, ak aspoň jeden je rovný 1