Kabeláž v LAN

5.1.1. Lan fyzická vrstva
cisco
Každá počítačová sieť môže byť postavená s veľa typov médií.
Niektoré realizácie podporujú viacnásobné fyzické médiá.

 

 

 

 

 

5.1.2. Kabeláž v LAN

ciscoDIX – skupina, ktorá vytvorila prvú LAN špecifikáciu, bola tvorená Digitalon, Intelom a Xeroxom.
IEEE- institute of Elektrical and Elektronics Enginners
IEEE rozšírený 802.3:

 1. 802.3u fast ethernet
 2. 802.3z gigabitový ethernet cez optiku
 3. 802.3ab gigabitový ethernet cez UTP

 

 

 

Použitie ethernetový sietí:

 1. 10 Mbps pre používateľskú vrstvu
 2. fast ethernet je používaný ako spojenie medzi užívateľmi a sieťovými zariadeniami , na prepojenie podnikových sietí
 3. fast ethernet alevo gigabit ethernet medzi chrbticovými zariadeniami

5.1.3. Ethernetové médiá a požiadavky na konektory

ciscocisco
Porovnanie káblov a konektorov pre najpoužívanejšie ethernetové štandardy.
ciscoRJ45 – registered jack
AUI- attachment unit interface, používa sa na pripojenie adaptéra, ktorý umožňuje prechod s jedného tipu konektoru na iný, najčastejšie s AUI na RJ-45, koaxiálny alebo optický

 

 

 

 

 

5.1.5. Implementácia UTP

EIA/TIA špecifikuje konektor RJ45. Obsahuje 8 párov farebných vodičov, 4 sú označené ako „tip“ (T1-T4) a vedú napätie, ostatné 4 ako „ring“ (R1-R4) a sú uzemnené. 1 pár v konektore je označený ako T1 a R1. RJ45 je samčí konektor.
ciscocisco

 

Zapojenie konektorov podľa EIA/TIA. T568A je používaný v USA a T568B v Európe. Pokiaľ sa na jednom kábli použije zapojenie A aj B, vytvoríme takzvaný crossover kábel.
ciscoPriamy kábel:

 1. svič na rúter
 2. svič alebo hub na PC alebo server

Prekrížený kábel:

 1. svič na svič
 2. svič na hub
 3. hub na hub
 4. rúter na rúter
 5. PC na PC
 6. Rúter na PC

 

 

 

 

5.1.6. Opakovač

Opakovače boli vytvorené na vytvorenie dlhších káblov, viac ako 100m, neanalyzuje dáta, je na fyzickej
vrstve. Zosilňujú signál.

5.1.7. Hub

 1. funguje ako multiportový opakovač, pokiaľ dáta prichádzajú na jeden port, je elektricky zosilnený na všetky ostatné porty, okrem toho, s ktorého prichádza.  Tiež sa im hovorí koncentrátor.

Delenie hubov:

 1. pasívne, použitie len na rozdelenie pre fyzické médiá, nepotrebuje napájanie
 2. aktívne, potrebuje napájanie, pretože pred rozdelením najskôr signál zosilní, obsahujú konzolovú jednotku
 3. inteligentné, v zásade funguje ako aktívny hub, ale tiež obsahujú mikroprocesory na diagnostiku

5.1.8. Bezdrôtová sieť

Na prenos sa používajú elektromagnetické vlny šírené vzduchom. Každé zariadenie má vysielač a prijímač. Pri prenose sú dáta konvertované na EW elektromagmetické vlny a pri príjme zas spätne konvertované na dáta. Vyrábajú sa v jednom prevedení a sú označované „transceiver“ vysielač – prijímač alebo bezdrôtová sieťová karta. Bezdrôtová sieť sa správa ako HUB.

5.1.9. Most (Bridge)

Slúžia na prepojenie dvoch sieťových segmentov. Operujú na linkovej vrstve (2) OSI modelu, rozhodujú, či sa signál dostane do 2 siete, rozhodujú sa na základe MAC adresy.

5.1.10. Prepínače (switches)

Je niekedy popisovaný ako multiportový bridge. Na komunokácia používajú tabuľku, kde sú uložené MAC adresy. Pri komunikácii s jedného portu pošlú dáta na port, ku ktorú má presne pridelenú MAC adresu s tabuľky, tie si zistí pri prvotnej komunikácii. Výrazne ovplyvňujú kapacitu siete.

5.1.11. Hlavné pripojenia

Každá sieťová karta nesie jedinečný kód, zvaný MAC adresa.

5.1.12. Peet to peer

Klienti pôsobia ako rovnocenný partneri, užívateľ rozhoduje, čo bude zdieľať.  Každý PC má vlastnú administráciu, archiváciu. Sú vhodné pre 10 a nemej PC.
Výhody:

 1. lacné
 2. nepotrebujú dodatočný špecializovaný sieťový administračný software
 3. nepotrebujú administrátorov

Nevýhody:

 1. každý užívateľ musí vedieť vyriešiť administrátorské požiadavky
 2. nižšia bezpečnosť

 

5.1.13. Klient – server

Sieťové služby sú umiestnené na určenom PC zvonom server. Server je centrálny počítač, ktorý nepretržito odpovedá na požiadavky klientov pre súbory, tlač, aplikácie a iné služby. Aby mohol klient pristupovať ku zdrojom, musí byť najskôr identifikovaný a autorizovaný. Tento proces zabezpečujú prístupové mená a heslá. Umiestnením dát centrálne na serveri je zabezpečená jednodukšia spáva a zálohovanie.
Výhody:

 1. poskytnutie lepšej bezpečnosti
 2. jednodukšie na administráciu pri veľkých sieťach, pretože administrácia je centrálna
 3. všetky dáta sú zálohované lokálne, na jednom mieste

Nevýhody:

 1. náklady na špecializovaných administrátorov a operačný systém
 2. vyššie hardwarové nároky pre server
 3. vyžadujú profesionálnych administrátorov
 4. užívateľské dáta sú neprístupné, pokiaľ je server vypnutý

5.2.1. WAN fyzická vrstva

ciscoSériové pripojenia sú použité pre WAN služby, ako prenajaté linky alebo frame relay.
Rýchlosti do 2400bps
T1: 1.544mbps
E1: 2.048mbps
ISDN: BRI je založené na 2 nosných 64kb kanáloch a 1 16kp data kanále pre signalizáciu a servisné služby.
Trvalé vysokorýchlostné pripojenie:

 1. DSL, káblový modem.

 

 

5.2.2. WAN sériové pripojenie

ciscoDáta sú posielané sériovo. Signály prenášané cez hlasové telefónne linky používajú 4kHz. Tento rozsah frekvenčného rozsahu je odkazovaný na šírku pásma v tabuľke.
Pre CISCO sa používajú 2 tipy komunikácie:

 1. 60 pinový konektor
 2. smart serial konektor

Ak komunikácia je vytvorená priamo na servisného poskytovateľa, alebo zariadenie, ktoré poskytuje signálovú synchronizáciu, rúter bude dátový terminálovým zariadením (DTE) a použije sa DTE sériový kábel. Ale tu sú udalosti, kde lokálny rúter potrebuje synchronizovať rýchlosť a tak bude použitý dátový komunikačný kábel (DCE).

 

5.2.3. Rútre a sériová komunikácia

Vnútri LAN prostredia rúter obsahuje „broadcasts“, poskytuje lokálny adresový rozsah služieb, ako ARP a RARP, a veľa segmentov v sieti používajú podsieťovú štruktúru. Keď sa pripájame priamo na servisného poskytovateľa, alebo zariadenie ako CSU/DSU, potom bude prevádzaná časová synchronizácia, rúter bude DTE a budeme potrebovať DTE sériový kábel.

5.2.4. Rútre a ISDN BRI pripojenie

Pri BRI sú 2 typy pripojenia:

 1. S/T – neobsahuje NT1
 2. BRI/U – obsahuje network ternination 1 (NT1)

5.2.5. Rútre a DSL pripojenie

Na pripojenie ADSL linky do portu na rútri treba urobiť:

 1. pripojiť telefónny kábel na ADSL port
 2. pripojiť druhú koniec telefónneho kábla telefónny jack

Na pripojenie sa používa RJ-11
5.2.6. Rútre a káblové pripojenie

Cisco uBR905 káblový rúter poskytuje vysokorýchlostný prístup na káblový televízny systém, Pripája ciscosa priamo na koaxiálny kábel označovaný ako F - konektor.
Postup pripojenia:

 1. overiť, či rúter nie je pripojený na napájanie
 2. nájsť RF koaxiálny kábel
 3. nainštalovať konektor
 4. pripojiť kábel k rútru

 

 

5.2.7. Nastavenie konzolového pripojenia

Conzolový port: na konfiguráciu, správu, monitoring hubov, svičov a rúterov.
Rollover cable: kábel na pripojenie ku terminálu s RJ-45, kábel je vyrábaný 1-8,2.-7,...8-1
Konfigurácia terminálu: 9600bps, 8 data bit, bez parity, 1 stop bit